• خانه
  • وبلاگ
  • The Assessment Of Grammatical Content Of Some Persian Language Sources In Pedagogical Grammar Perspective

The Assessment Of Grammatical Content Of Some Persian Language Sources In Pedagogical Grammar Perspective

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

بنابراین جذب مخاطب به وبسایت اولین و مهم ترین قدم برای پیشبرد اهداف بازاریابی دیجیتال است. بازاریابی محتوا در واقع داغ­ترین چیز جدید در دیجیتال مارکتینگ نیست، بلکه داغ­ترین چیز قدیمی در بازاریابی است. بخش مقدماتی. بخش شامل مشخصات تفصیلی کتاب، فهرست کلی مطالب، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر و جدول ها و نمودارها، پیشگفتار، مقدمه و هدفهای کلی کتاب است (نصر و همکاران، 1385: 64). پیشگفتار بحث کلی دربارة کتاب است که اطلاعاتی دربارة چگونگی نوشتن و تهیة آن به دست میدهد و بر خلاف مقدمه وارد متن نمیشود (فتحی واجارگاه و آقازاده،1390:110). قاعدة کلی این است که حداقل میزان حاشیه در سمت بالا و چپ 5/1 سانتیمتر و حاشیة سمت راست به دلیل اینکه صحافی میشود، 5/2 سانتیمتر باشد (میرزائیان، 1385: 65؛ به نقل از هارتلی). طراحی نرمافزار باید مناسب هر دانشجویی باشد؛ بدینصورت که هر دانشجو بتواند مسیر و روش مطالعة خود را انتخاب و آزمونها را دریافت کند، بازیهای فکری انجام دهد، اطلاعات بیشتری جستجو کند و از میزان پیشرفت خود آگاه شود.

با این همه، میتوان برخی ویژگیهای مشترک را در قالب نوعی الگوی انعطافپذیر ارائه کرد که نوعی وحدت ساختار به کتابهای درسی میدهد (نصر و همکاران، 1385: 64، به نقل از ملکی). خودآزمایی یا سؤالات مرتبط با متن، قسمت دیگری از فصل را تشکیل میدهد و بهتر است منابع هر فصل در پایان آن بیاید (نصر و همکاران، 1385: 65، به نقل از آرمند). این ویژگی جالب به دانشجو امکان میدهد به هنگام کار با نرمافزار آموزشی به راحتی معانی لغات و اصطلاحات، مثالهای بیشتر، منابع مطالعاتی بیشتر و نیز رسانههای مرتبط دیگر را مرور کند. تعامل یکی از ویژگیهای نظام آموزشی سنتی است که اگر متخصصان در تهیه نرمافزارهای آموزشی آن را به کار بندند، این نرمافزارها کارایی تعامل بیشتری را با دانشجو خواهند داشت. حال اگر یک نظام آموزشی امکان برخورداری از رکن استاد را نداشته باشد، چگونه میتواند مکالمه را به زبانآموز بیاموزد و چگونه میتواند به تثبیت این مهارت در زبانآموز کمک کند؟ اگر در حال خواندن این مطلب هستید، مطمئنا مدیر یک وبسایت هستید و یا میخواهید کسبوکار اینترنتی خودتان را راهاندازی کنید؛ در ابتدا پیشنهاد میکنم اگر هنوز هیچ وبسایتی ندارید، دوره قبلی را مشاهده کنید چرا که در مینی دوره رایگان ساخت سایت به شما آموزش دادهایم که چگونه بدون نیاز به دانش برنامه نویسی، وبسایت خودتان را در کمتر از 2 ساعت بسازید!

سطح فهمیدن در مقایسه با سطوح دیگر طبقهبندی بلوم، از تنوع بیشتری برخوردار است؛ بنابراین، همین تنوع باعث شده که نمونهتمرینهای بیشتری در این سطح (درک و فهم) دیده شود. خودآزمایی کتابهای خودآموز به دانشجو کمک میکند بتواند علت اشتباهات و پاسخهای غلط خود را به سؤالات درک کند و در فهم مطالبی که به سؤالات آنها پاسخ غلط داده بود راهنمایی شود (ترابی، 1376: 103). محتوای کتاب به سبب انعطافناپذیری در مقایسه با نرمافزار برای ارائة محتوای خودآموز در سطح پایینتری قرار دارد. این برداشت، مبتنی بر درک تناقض های نهفته در دکترینهای غربی است؛ دکترینهایی که اغلب فراتر از وضعیت متعادل جهان ابداع میشوند و نه تنها در جستجوی کسب برتریهای بلامنازع غرب هستند، بلکه در این مسیر همه هنجارهای موجود را که حتی خود نیز روزگاری مدافع خلق آنها بودهاند، کنار میگذارند. 3. سازماندهی محتوای کتاب خودآموز مکالمه بر اساس شیوة مستقیم. 1. محتوای کتاب با چه روشی سازماندهی شده است؟ 2. محتوای کتاب با سایر کتابهای درسی موازی چه رابطهای دارد؟ اگرچه با ابزار ها و سیستم های مدیریت محتوای گوناگون، راه اندازی یک وب سایت، دیگر به سختی گذشته نیست و هر کسی بدون دانش کدنویسی و مهارت خاصی قادر به راه اندازی یک وب سایت می باشد، اما موفقیت وب سایت و بالا نگه داشتن رتبه ی آن در SERP نیازمند استفاده از خدمات سئوی حرفه ای می باشد.

سازماندهی افقی بیانگر برقراری ارتباط بین مواد آموزشی و دروس مختلفی است که باید دانشجویان طی یک سال تحصیلی آن را فرا گیرند (طالبی و همکاران، 1389:82؛ به نقل از ابراهیمی). در این بحث میتوان علاوه بر معرفی سازمان محتوای کتاب، ارتباط طولی آن را با کتابهای قبلی نیز نشان داد. آیا مؤلف برای ارتباط دروس برنامهای دارد؟ آیا میخواهید بدون نگرانی از پنالتی شدن در کلمات کلیدی پر رقابت، رتبه کسب کنید؟ همچنین سعی کنید از روش های مختلف برای نمایش بک لینک استفاده کنید تا طبیعی تر به نظر برسد. همچنین نرمافزار باید به طور همزمان اطلاعات مختلف کاربر را ذخیره کند؛ اطلاعاتی نظیر مسیری که دانشجو در نرمافزار طی کرده، مقدار زمانی که صرف پاسخ به سؤالها نموده و نتایج آزمون و اطلاعاتی که دریافت کرده است. ازجمله این روش ها کشاندن کاربر به سایت با عنوان های جذاب و فِیک و سپس ارائه تبلیغات آزار دهنده یا مطلبی به غیر از مطلب درخواستی کاربر به آن است. 2. از نظر اصول نگارشی. از نظر نگارشی باید قواعد املایی، اصول نشانهگذاری و اصول دستور زبان در متن رعایت شود.