• خانه
  • وبلاگ
  • سیستم مدیریت ترافیک جاده ای پیشرفته برای شهرهای هوشمند – فروم اینترنت اشیا ایران

سیستم مدیریت ترافیک جاده ای پیشرفته برای شهرهای هوشمند – فروم اینترنت اشیا ایران

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

شرکت طراحی سایت بهپردازان با طراحی بیش از پانصد سایت اینترنتی در زمینه های طراحی سایتهای فروشگاهی، بازاریابی شبکه ای، طراحی سایت خبری، طراحی پورتال و غیره در سراسر جهان با بهره گیری از بروزترین تکنولوژی های طراحی سایت به همراه بهترین خدمات جانبی طراحی سایت نظیر بهینه سازی سایت، امنیت سایت، خدمات هاستینگ و طراحی سایت حرفه ای و ریسپانسیو با افتخار در کنار شماست. ریپورتاژ اگهی یکی از تکنیکهای بازاریابی و به این معنی است که شما به وسیله یک مطلب تبلیغاتی، لینک سایت خود را در سایتهای پربازدید میگذارید تا ترافیک سایت و تعداد مشتریان خود را افزایش دهید. در مرحله بعد، رتبه­ هر یک از عوامل خارجی براساس میانگین وزن نقطه­ای تعیین شد. بدین ترتیب که ابتدا دامنه میزان وزن نقطه ای مشخص شد (بر اساس پاسخهای کارشناسان در قالب طیف لیکرت 1 تا 5 ، دامنه میانگین وزن نقطه ای فرصتها از 10/3 تا 73/3 و دامنه میانگی وزن نقطه ای تهدیدها از 25/3 تا 10/4 بود)، سپس با تعیین میانه، رتبه نمره­های بالای میانه برای فرصت ها 4 و پایین میانه 3 لحاظ گردید. سپس براساس میانگین بهدست­آمده از نظر خبرگان، وزن نقطه­ای هر عامل مشخص شد. 4. تشکیل ماتریس SWOT: پس از شناسایی و ارزیابی و طبقه­بندی عوامل داخلی و خارجی با استفاده از ماتریس IFE و EFE، ماتریس SWOT مانند جدول 2 تشکیل شد، سپس راهبردهای مناسب هر یک از نواحی چهارگانه پیشنهاد گردید.

سپس با تعیین میانه، رتبه نمره­های بالای میانه برای نقاط قوت 4 و پایین میانه 3 لحاظ گردید. برای تهدیدها نمرات بالای میانه رتبه 1 و نمرات پایین میانه رتبه 2 داده شد به­طوری­که به فرصت استثنایی رتبه 4، به فرصت خوب رتبه 3، به موانع معمولی رتبه­ 2 و به موانع جدی رتبه 1 اختصاص داده شد. راسخ جهرمی و عابدی (1390) در مطالعه­ای، به این نتیجه رسیدند که صادرات محصولات کشاورزی تأثیر قابل ملاحظهای بر ارزش­افزوده بخش کشاورزی دارد، لذا پیشنهاد دادند سیاست­های­ تشویقی مناسب، رفع موانع صادراتی، گسترش تجارت جهانی و همکاری­های منطقه­ای می­تواند رشد صادرات­ و به­تبع­آن، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. فیض آبادی و جوادی (1395) در تحقیق خود، موانع بازاریابی تعاونی­های تولید کشاورزی را به­ترتیب، در دسته­های اقتصادی، انسانی، بازاری، عملیاتی، ساختاری و مدیریتی اولویتبندی نمودند و وجود دلالان و واسطه­گران در هنگام فروش محصولات کشاورزی، عدم بهکارگیری نیروهای متخصص درزمینه خریدوفروش محصولات کشاورزی و سیاست­های نامناسب در قیمت­گذاری را مهم­ترین موانع بازاریابی برشمردند. طبق نتایج به­دستآمده نیز راهبرد محافظهکارانه به­عنوان راهبرد مناسب برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی در تعاونی­های تولید تعیین شد. دراین­صورت، تعاونی­ها میتوانند با استفاده از سردخانه و انبار، محصول کشاورزان را بخرند و در انبار یا سردخانه ذخیره و در زمان مناسب اقدام به بازاریابی و صادرات محصول کنند.

تیم کارشناسان ما، نوع آوری و خلاقیت را همراه با مهارت فنی به شما عرضه می کنند که در نتیجه منجر به بهبود چشمگیری در وجهه یا منش اینترنتی شما خواهد شد. معاینه فنی که در شهرستانها ارائه میشود معاینه فنی عادی است و تردد با این معاینه فنی بر اساس تعرفههای تعیین شده گرانتر است. به طور کلی این سه متغیر پیشبین در مجموع به میزان حدود 31 درصد از پراکندگی مشاهده شده در رفتار اطلاعجویی را تبیین مینمایند و 69 درصد از تغییرات موجود در متغیر پیشبین مربوط به متغیرهای دیگر است. تمامی افراد جامعه آماری بهصورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند که در مجموع 40 نفر به سؤالات پرسشنامه جواب دادند. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران عامل (2 نفر) و اعضای هیئت­مدیره تعاونیهای تولید کشاورزی (13 نفر) دو تعاونی تولید آراز 1 و 2 منطقه آزاد ماکو و کارشناسان (25 نفر) اداره­های مرتبط (اداره تعاون و جهاد کشاورزی و اداره کل گمرک بازرگان) تشکیل دادند که در این زمینه دانش و تجربه کاری داشتند. بهمنظور تجزیه­وتحلیل داده­های به­دست­آمده از پرسشنامه از روش­های آماری توصیفی و استنباطی تحت نرمافزار SPSS 24 استفاده شد. این پژوهشگران درراستای حل مشکلات مذکور، برگزاری دوره­های آموزشی برای مدیران و اعضای تعاونیهای تولید درزمینه اصول و روش­های بازاریابی، اتخاذ سیاست­ها و راهبردهای کوتاهمدت و بلندمدت حمایتی و هدایتی از سوی دولت برای کاهش و حذف واسطه­ها و دلالان، شناسایی تعاونی­های موفق درزمینه بازاریابی و معرفی آنها به سایر تعاونی­های تولید و استفاده از متخصصان بازاریابی در تعاونی­های تولید را پیشنهاد نمودند.

پراهمیت­ترین نقاط ضعف (W) عبارت بودند از: خدمات پایین درزمینه بستهبندی، درجهبندی و فراوری محصول (کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و فراوری مناسب برای تولید محصولات ثانویه)؛ ضعف فرهنگ مشارکت و روحیه کار جمعی و وجود اختلاف نظر و سلیقه در بین اعضای تعاونی؛ ضعف بنیه مالی و کمبود سرمایه و اعتبارات تعاونیهای تولید؛ نبود برنامهریزی جامع بلندمدت از سوی مدیران و اعضای تعاونیها درزمینه اقدامات بازاریابی در زمان تولید محصولات (عدم وجود تحقیقات بازاریابی)؛ عدم آموزش صحیح اعضا و آشنایی کم اعضا و مدیریت با شیوههای جدید بازاریابی؛ کافی نبودن انبار سردخانه برای نگهداری محصولات؛ تحصیلات پایین مدیران تعاونی­ها و آشنایی کم آنها با اصول بازاریابی و صادرات؛ عدم وجود تسهیلات انبارداری و در نتیجه ضایعات بالا؛ استاندارد نبودن و کیفیت پایین محصولات به علت استفاده بی­رویه از سموم و کودها؛ و ابتدایی بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری و انتقال و توزیع کالا به مصرف کننده. قدیری مقدم و نعمتی (1390) ازجمله نارسایی­های بازاریابی تعاونی­های تولید به موارد زیر اشاره کردند: فقدان تحقیقات بازاریابی و نبود برنامه­ریزی جامع بلندمدت تعاونی­های تولید درزمینه بازاریابی در زمان تولید و پس از تولید؛ وجود عوامل واسطه­ای و دلالان در هنگام فروش محصول؛ بهکارنگرفتن متخصصان در فرایند بازاریابی و مقوله خریدوفروش محصول؛ ضعف هماهنگی با سایر شرکت­های تعاونی و سازمان­های ذی­ربط؛ تحصیلات پایین مدیران تعاونی و ناآشنایی آنها با شیوه­های بازاریابی و تبلیغات محصول؛ سیاست­های نامناسب و نوسان­های قیمتی محصولات بخش کشاورزی؛ ضعف خدمات درزمینه درجه­بندی، بستهبندی و فراوری محصول و تولید محصول ثانویه؛ نبود سردخانه و تسهیلات انبارداری و به­تبع بروز ضایعات بالا؛ ضعف بنیه مالی تعاونی­ها؛ عدم شناخت صحیح تعاونی­ها از ساختارهای بازارهای محلی و برون­محلی و نبود بازارهای هدف ثابت؛ ضعف در کانال توزیع و انتقال کالا به مصرف­کننده؛ مشکلات مدیریتی و مدیریت منابع انسانی در تعاونی­ها.