دوره های جامع طراحی وبسایت

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

Google Webmaster Tools (رایگان) – ابزارهای وب مستر Googleشاید یکی از مفید ترین ابزارها برای سئو باشند. بعلاوه با کمک این قالب رایگان المنتور می توانید وب سایت خود را برای انواع دستگاه ها و نمایشگر ها نظیر لپ تاپ، تلفن های همراه و سایر دستگاه های هوشمند تنظیم کرده و سازگار نمایید. به همین دلیل، در آخرین آپدیت این کارگاه تصمیم گرفتیم تمامی سوالات و چالشهای صاحبان فروشگاههای اینترنتی را جمعآوری و در قالب یک وبینار رایگان برای عزیزانی که در کارگاه آموزش تولید محتوا شرکت کردهاند، به آنها پاسخ دهیم. فصل هفتم، با جمعبندی و نتیجهگیری از یافتههای نظری و آزمایشگاهیِ ارائهشده در فصلهای مختلف کتاب و همچنین تبیین نقش هریک از سرنخها در فرایند درک گفتار پیوستۀ فارسی، به سؤال اصلی تحقیق پاسخ داده است. در تمامی این موارد رویکرد پژوهشی مؤلف در تحلیل و تبیین این مسائل، مبتنی بر روششناسی رایج در واجشناسی آزمایشگاهی است؛ بهاینترتیب که ابتدا سؤالی را بهعنوان مسئلۀ واجیِ تحقیق، انتخاب و سپس، آزمایشی مناسب را برای پاسخگویی به سؤال مورد نظر طراحی کرده است. بر این اساس، پیشنهاد میشود که مؤلف ضمن بررسی آثار جدیدتر دربارۀ تکیه از دیدگاه آواشناسی، آزمایشهایی را مطابق با رویکرد روششناختی جدید انجام دهد و نتایج بهدستآمده را با یافتههای موجود دربارۀ زبانهای دیگر و همچنین زبان فارسی مقایسه کند.

پیشنهاد ویژه: مقاله راهنمای کسب درآمد از تلگرام را از دست ندهید. این مقاله در چند بخش تهیه شده است: نخست فصلهای مختلف کتاب معرفی و سپس، ویژگیهای محتوایی کتاب بررسی خواهد شد؛ در ادامه، نقدهای نگارنده بر کتاب و پیشنهاداتی برای اصلاح ایرادات ارائه خواهد شد. پس بر روی این مورد اصلاً ریسک نکنید. در مقام اسم با تکیه بر روی هجای اول با کلمة sub’ject در مقام فعل با تکیه بر روی هجای دوم قابل مقایسه است (مقایسۀ همنشینی بر روی این کلمه به معنای مقایسۀ دو هجای sub و ject به صورت جداگانه در صورتهای اسمی و فعلی، و مقایسۀ جانشینی به معنای مقایسۀ هجای تکیهبرِ sub در صورت اسمی با هجای بدون تکیة sub در صورت فعلی است). شناسایی محصولات فیزیکی بسیار آسان است و قابل شناسایی می باشد. در فصل دوم، در بحث تکیه از دیدگاه آواشناسی، مؤلف با طرح سؤالات و فرضیههای مناسب همبستههای آکوستیکی تکیه را در زبان فارسی بررسی و یافتههای آزمایشهای تولیدی ـ شنیداریِ خود را با یافتههای دیگران مقایسه کرده است؛ اما نکتة قابل بحث دربارۀ این آزمایشها، بافت نواییِ کلمات هدف است.

بخشی از کتاب، مبانی نظری آواشناسی آکوستیکی و انگارههای نظری بازشناسی گفتار را برای طرح مباحث تولید و درک گفتار معرفی میکند. فصل پنجم به بررسی همخوانهای انفجاری زبان فارسی پرداخته و همبستههای تولیدی ـ آکوستیکیِ مشخصههای حنجره (واکداری و دمیدگی) و شیوۀ تولید این همخوانها را توصیف کرده است. همچنین، مؤلف در این فصل سرنخهایی را برای تمایز همخوانهای رسا، شامل همخوانهای غلت، روان و خیشومی از یکدیگر ارائه داده است. یکی از ویژگیهای محتوایی منحصربهفرد کتاب ـ که در حوزۀ تولید محتوای منابع آموزشی نوعی نوآوری شمرده میشود ـ این است که مؤلف نحوۀ استخراج الگوهای آکوستیکی ـ ادراکـی را از نـرمافزارِ پِرَت به طور مختصر، ولی کاملاً مؤثر، به خواننده آموزش میدهد. همچنین، هدف از بررسی مسائل نظام آوایی زبان فارسی (بخش ب)، استخراج سرنخهای آکوستیکی ـ ادراکیِ معتبر برای مشخصههای تمایزدهندۀ واجهای فارسی در فرایند بازشناسی گفتار پیوسته است. کتاب نظام آوایی زبان فارسی، مطابق با معیارهای یک اثر تألیفی و با هدف تولید یک منبع بنیادی و علمی معتبر در حوزۀ واجشناسی و آواشناسی زبان فارسی تدوین شده است. بازاریاب محتوا، استراتژیست محتوا و نویسنده یا تولید کننده محتوا جزو شغلهایی هستند که در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کردهاند.

در مقابل، در برخی مباحث دیگر، مانند همخوانهای رسا (غلتها، روانها و خیشومیها) و محل تولید همخوانهای گرفته، توصیف مؤلف از الگوهای صوتی ـ درکی مربوط، بیش از آنکه مبتنی بر یافتههای آزمایشگاهی مستقل وی باشد، برگرفته از مبانی نظری آواشناسی آکوستیکی یا یافتههای آزمایشگاهی بهدستآمده از زبانهای دیگر است. با وجود این ، این اثر همانند هر اثر علمی دیگر، کاستیها و اشکالاتی دارد که اصلاح آنها میتواند به بهبود و ارتقای سطح کیفی کتاب کمک بسزایی کند. اما موتور های جستجو می­توانند این لینک های بیهوده را تشخیص دهند، این کار را با ارزش گزاری لینک های واقعی انجام می­دهند. اما بهتر است بدانید که قرار دادن لینک در کامنت عملاً غیرقانونی نیست و حتی خیلی هم توصیه میشود. بنابراین، زمانی که پست میهمان را برای سایتهایی با کیفیت انجام دهید، بکلینکهای مناسبی را هم دریافت خواهید کرد. توصیه من به شما این است که حتی اگر می خواهید فقط پروفایل بک لینک ایجاد کنید، سعی کنید گه گاهی به صفحات جزئی سایت خود هم لینک بدهید. طراحی تمام این موارد در حوزه برنامه نویسی فرانت اند قرار دارد. فصلهای سوم تا ششم، در چهارچوب واجشناسی نظری و آزمایشگاهی، به بحث دربارۀ همبستههای آکوستیکی ـ ادراکیِ ساخت زنجیرهای گفتارِ فارسی میپردازد.