تکنیک های Seo کلاه خاکستری

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

امروزه تقریبا تمامی افرادی که صاحب کسب و کاری می باشند، بر اهمیت سئو و بهینه سازی سایت در موفقیت یک کسب و کار آگاهند اما استراتژی سئو بحثی فراتر از آن می باشد، در استراتژی سئو ابتدا نیازمندی های قابل اجرا در کسب و کار مشخص می شود، سپس بر اساس قواعد و قوانین خاصی، این نیازمندی ها اولویت بندی شده و برنامه ی اجرایی آن ها چیده می شود. ولی در بعضی موارد، با توجه به معیارهایی که وجود دارد، سئوکار آن را به صورت پیوسته و مستمر انجام می دهد و هدف او افزایش رتبه وب سایت در موتورهای جست و جو با استفاده از روش های درست بهینه سازی را به دنبال خواهد داشت. هر وبسایتی با توجه به موقعیت و رقبایی که دارد با شرایط متفاوتی روبرو است، اما آنچه که خدمات مشاوره سئو در سئولب را ویژه میکند این است که متخصصین سئو ما بی تردید با تجربههایی که داشته اند میتوانند به خوبی خواستهها و نیازهای شما را درک کرده و استراتژی سئو متناسب با کسب و کار شما را پیاده سازی کنند.

هر چند منابع قدیمی دستور زبان برای استفاده در آموزشهای دانشگاهی امروزی تألیف نشده است، اما به کارگیری برخی از این منابع با ویژگی دشواریابی و نثر کم و بیش فنی آنها نمونهای از این آسیب است. در هرحال باید با آنهایی وارد معامله شد که تجزیه و تحلیل رقبا را بخشی از یک استراتژی موفق میدانند. برای کسانی که با الکسا آشنا نیستند، باید گفت که الکسا تنها معیاری است که یک خلاصه سریع از عملکرد سایت شما در مقایسه با سایتهای رقبا میدهد. در کتابهای دانشگاهی، آسان و سادهسازی آموزش از جمله عناصر مطلوب محسوب میشود. این ویژگی در کتاب آموزش زبان عربی که مؤلف با هدف برآوردن نیاز عربیآموزان در رشتههای دانشگاهی و با تمرکز بر آموزش مهارتهای گوناگون به ویژه خواندن و فهم از طریق خواندن آن را پدید آورده است (آذرنوش، 1367: 10)، نیز دیده میشود. ملاحظه برخی کتابهای دانشگاهی آموزش زبان عربی فقدان این عناصر را نمایان میسازد. در اغلب کتابها، بستههای آموزشی با هدف آموزش زبان عربی یا آموزش برخی مهارتهای آن در دروس دانشگاهی طراحی شده است، این مهارتها تفکیک شده و تمرکز بر مهارتی در مقابل مهارتهای دیگر قرار گرفته است. این کاستی در تفکیک میان مهارتها و دانش زبان مشهود است.

روشن است که فرایند آموزش جز با برقراری ارتباط میان آموزشگیرنده و محتوای آموزش تحقق نخواهد یافت و هرگاه پیوند سهگانه معرفتی، فرهنگی و روانی در عرصه آموزش پدید آید، بازدهی و نتیجه آموزش را افزایش میدهد. عجله نداشته باشید و قبل از هرکاری سعی کنید آگاهیتون رو نسبت به اون کار افزایش بدید. ازMajestic برای تجزیه و تحلیل لینکی که در حال حاضر به سایت شما متصل است، استفاده کنید. به جهت فراگیری آن نسبت به عناصر آموزش بیش از سایر رویکردها در تألیف منابع آموزشی دانشگاهی مورد توجه بوده است. متون هر زبان به تناسب موضوع و ساختار واژگانی و اصطلاحی آن در طبقهبندیهای ساده، متوسط و دشوار قرار میگیرند، متون ساده به جهت بهکارگیری الفاظ پرکاربرد و متداول در زبان عمومی برای خواننده بهره جدید و گسترش دایره واژگان را ندارد و اغلب برای آموزشهای ابتدایی به کار میرود. برای نمونه در مرحله مقدماتی این بسته آموزشی برای تمرینهای مرتبط با گفتگو، سه تمرین و نیز دو صفحه تمرین تصویری، و برای بخشخواندن (متن) نیز سه تمرین در کتاب طراحی شده و برای هر وحده (واحد درسی شامل سه درس) نیز در دفتر تمرینها به ترتیب برای بخش گفتگو ده تمرین و بخش خواندن شش و بخش دستور زبان به طور میانگین پنج تمرین طراحی شده است که به پایدارسازی مفاهیم آموزش داده شده در هر بخش کمک شایانی میکند (فکری، 1383، ج1 متوسطه و دفتر التطبیقات).

اجازه دهید این سوال را از خود شما بپرسیم تا کمی در جریان کار قرار بگیرید. از جمله نقاط مورد توجه کارشناسان آموزش زبان که در رویکرد ارتباطی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، نسبت پیوستگی میان مهارتهای زبان است، هرچند این مهارتها دارای تنوع و گوناگونی در هدف و روش خود میباشند، اما از آنجا که همگی یک واحد زبانی را تشکیل میدهند، آموزش و فراگیری آنها نمیتواند گسسته و بدون ارتباط میان آنها باشد. متون متوسط در مقیاس محدودی واژه و اصطلاح و ساختارهای ترکیبی زبان را آموزش میدهد و در عین حال درباره موضوع معینی شکل گرفته است، اما دشواری متون میتواند از جهت فراوانی واژگان جدید و غرابت استفاده آنها و یا به جهت پرداختن به موضوعی باشد که نیازمند پیشینه معرفتی خواننده در آن زمینه است. این که آیا شما برای مدتی بدون هیچ جهت مشخصی محتوا تولید کرده یا اینکه یک استراتژی را دنبال کردهاید،؟ این تکنیک ها به دنبال سوء استفاده از ضعفهای الگوریتمهای موتورهای جستجو هستند و دوست دارند از این روش برای رتبه بندی بالاتر سایت ها استفاده کنند. در سیلابسبندی درسی علاوه بر زمان لازم برای قابلیت اجرای فرایند آموزش در بخش مربوط به مدرس، و نیز بخش فعالسازی و مشارکت آموزشگیرنده و همچنین حجم محتوای به کار گرفته شده در این فرایند لازم است مورد توجه قرار گیرد.