• خانه
  • وبلاگ
  • ترفندهایی برای افزایش سرعت اینترنت موبایل

ترفندهایی برای افزایش سرعت اینترنت موبایل

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

این سایت هم جزو قدیمی های ایران هستش و تقریباً تمام سئو کارها این سایت رو میشناسن. ایران با 305 مجله در رتبه نهم این پایگاه قرار دارد که از این تعداد تنها 195 مجله با 3/93 درصد از مجوزهای کریتیوکامنز استفاده نموده اند. همچنین این الگوریتم برای ناشران دانشگاهی در کشورهایی نظیر برزیل، اندونزی، آمریکا، لهستان، هند، ناشران مؤسساتی و انجمنها در کشورهایی از جمله مصر، اندونزی، برزیل، لهستان، آمریکا، ایران و ناشران تجاری در کشورهایی از جمله بریتانیا، لهستان، آمریکا مجوز تخصیص را پیشبینی کرده است. از لحاظ تعداد مجوزها، تعداد این سه نوع ناشر به نسبت تقریباً یکسان در این پایگاه قرار گرفته است. کشور آمریکا نیز با این که سهم تولیدات بیشتری در این پایگاه (8/04 درصد) دارد ولی به دلیل استفاده کمتر از مجوزهای کریتیوکامنز با 7/62 درصد در رتبه چهارم جای گرفته است. مصر با این که سهم تولیدات کمتری نسبت به برزیل، امریکا و بریتانیا دارد اما به دلیل استفاده بیشتر از مجوزهای کریتیوکامنز در رتبه اول قرار گرفته و با 94/58 درصد از تولیدات خود تحت مجوزهای کریتیوکامنز قرار دارد که در مقایسه با برزیل، آمریکا و بریتانیا، درصد فراوانی تعداد مجوزها نسبت به تعداد محل نشر تقریباً50 درصد است.

همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که استفاده از مجوزهای کریتیوکامنز در نشریات انتشار یافته به شیوه دسترسی باز، باعث افزایش سطح آگاهی و انتخاب نوع مجوزهای کریتیوکامنز از سوی صاحبان نشر (ناشران و نویسندگان) شده است. بر این اساس برای اینکه بدانید کدامیک از اپلیکیشنهای نصب شده روی گوشیتان پرمصرفترند، لازم است که در گوشیهای آيفون به بخش تنظیمات سپس بخش سلولاردیتا وارد شوید و اینجا به شما نشان میدهد که چه اپلیکیشنهایی بالاترین مصرف را دارند که به این ترتیب میتوانید آنها را مدیریت کنید تا در حالتی که نیاز به آنها ندارید موجب مصرف اینترنت و کند شدن سرعت دستگاهتان نشوند. نمودار 1 پیشبینی الگوریتم درخت تصمیم C5.0 از مجوزهای کریتیوکامنز را نشان میدهد. با توجه به این که هزینه نشریات دانشگاهی از سوی دولتها تأمین میشود بنابراین برای استفاده از این مقالات لازم نیست کابران دوباره هزینه نمایند و تنها با اختیار کردن این مجوزها ضمن حفظ حق مؤلف، مقالات به آسانی در اختیار کاربران قرار میگیرد. باعث افتخار ماست اگر لطف کرده در صفحه بورس تحصیلی فرصت ویژه ما را نیز قرار دهید.

کمک به کسب و کارها رسالتی است که سالها برعهده داریم و سابقه موفق ما در اجرای پروژههای گوناگون در مشهد و سایر شهرهای کشور، آنرا تایید میکند. کپی کردن دقیق انچه در منابعتان خوانده اید اصلا نمی تواند جذاب باشد. اگر تا الان متوجه این نشده اید که آیا سرور سایت تان مشکل دارد یا نه، پس باید از این به بعد فعالیت آن را رصد کنید. ممکن است برای ایجاد ترافیک ارگانیک قابل توجه در وبسایت خود به چندین هفته یا چندین ماه فعالیت نیاز داشته باشید، حالآنکه با استفاده از تبلیغات پولی موتورهای جستجو میتوانید بهسرعت مقیاس کار خود را بزرگ کنید. کشور اسپانیا با این که سهم تولیدات بیشتری معادل 78/5 درصد در این پایگاه دارد، ولی به دلیل استفاده نکردن بیشتر نشریات از مجوزهای کریتیوکامنز، تنها 1/44 درصد تولیداتش تحت مجوزهای کریتیوکامنز قرار گرفته و بقیه نشریات تحت مجوزهایی مانند «حق مؤلف محفوظ است» است قرار دارد.

دلیل این میزان اهمیت در رابطه با این موضوع، مخاطبان و کاربران میلیونی است که ساعتها بهمنظور بهره بردن و استفاده کردن از این تولیدات محتوایی به فضای مجازی مراجعه میکنند. ناشران مؤسساتی و انجمنها با 33/26 درصد حائز رتبه دوم و ناشران تجاری با 31/56 درصد رتبه سوم را در این پایگاه کسب کرده اند. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 7 بیشترین تعداد استفاده از مجوزهای کریتیو کامنز مربوط به کشور مصر با 554 عنوان مجوز تخصیص، 3 عنوان مجوز غیرتجاری- غیراشتقاقی و 2 عنوان مجوز غیرتجاری- اشتراک است که در مجموع با 559 عنوان رتبه اول؛ و بریتانیا با 319 عنوان مجوز تخصیص، 60 عنوان مجوز غیرتجاری، 37 عنوان مجوز غیرتجاری، غیراشتقاقی، 1 عنوان مجوز اشتراک، 7 عنوان مجوز غیرتجاری- اشتراک است که در مجموع با 424 عنوان رتبه دوم را دارد و برزیل با 205 عنوان مجوز تخصیص، 115عنوان مجوز غیرتجاری، 63 عنوان غیرتجاری- غیراشتقاقی، 6 عنوان اختیار- اشتراک، 3 عنوان غیر اشتقاقی، 17 عنوان غیرتجاری- غیراشتقاقی که در مجموع با 409 عنوان رتبه سوم در این پایگاه را به خود اختصاص داده ­­اند که در هر سه کشور بیشترین مجوز مربوط به مجوز تخصیص است. مدلسازی، ارزیابی و توسعه (فاز چهارم­، پنجم و ششم): تا فاز سوم مراحل آمادهسازی دادهها انجام گرفت که در بخش توصیفی اطلاعات آماری دادهها توضیح داده شد.