• خانه
  • وبلاگ
  • افزایش فروش سایت بدون افزایش ترافیک + 13 روش افزایش نرخ تبدیل

افزایش فروش سایت بدون افزایش ترافیک + 13 روش افزایش نرخ تبدیل

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

اما آنچه بیش از این موارد در افزایش بازدید تاثیر دارد، استفاده از تکنیکهای سئو است و این تکنیکها به همراه راهکارهای اجرای آنها در ادامه بررسی خواهند شد. اگرچه از بین چهار مؤلفه خلاقیت در این پژوهش، سه مؤلفه بیش از حد متوسط ارزیابی شدند ولی مقدار میانگین آنها نشان­دهنده­ قدرت و توانمندی در حوزه­ خلاقیت نیست و نتایج محمدی­کمسرخ (1389) نیز این مسئله را تأیید میکند. قیمت های بسیار پایینی به مشتریان ارائه می دهند و قطعا بدلیل عدم وجود نظارت های کافی در کشور ما می توانند با پاسخگو نبودن نسبت به مشتریان خود در آینده برای آنها دردسر ایجاد کنند. هدایت هدفمند ترافیک به سمت وب سایت شما و ایجاد حداکثر بازدهی با بهینه سازی و تقویت سئو. با سپند وب برای کسب رتبه بهتر همراه باشید . با توجه به یافتههای به دست آمده، کتابهای بیا با هم آدم بکشیم (الف)، قصه­ دو تا لاکپشت تنها (الف) و وقت خوابه نی­نی مامانی (الف) قویترین کتابها و کتابهای حکایت دزد امانتدار (ب)، باران می­بارد (ب) و جشن آواز (ب) ضعیفترین کتابها به لحاظ رعایت مهمترین مؤلفههای خلاقیت بوده اند.

اگر فراگیران این پیوند را احساس کنند، در خواهند یافت که در این دنیا همة امور به گونهای در ارتباط با یکدیگر است و آنچه در ماوراء الطبیعه وجود دارد، در دنیای مادی تأثیر گذار خواهد بود. توجه به این نکته لازم است که ممکن است در بازار ایران کتابهایی با میزان خلاقیت بالا وجود داشته باشند که به دلایل و مشکلات مختلف نتوانسته ­اند در زمره کتابهای پرتیراژ قرار گیرند که این مسأله میتواند در پژوهشهای دیگری مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که نظام آموزش و پرورش ایران متمرکز و برنامه، کتاب و معلم، محورهای اساسی آموزش و یادگیریاند و با توجه به آن که در بسیاری از موارد ،کتاب درسی تنها رسانه آموزشی است که در اختیار معلم قرار دارد و فرآیند تدریس و یادگیری تنها با اتکا به محتوای برنامه درسی، مفاهیم و ارزشهای مطرح شده در آن صورت میپذیرد و از سوی دیگر، انواع ارزشیابیهای تحصیلی، امتحانات و گزینشهای متعدد برمبنای محتوای کتابهای درسی صورت میگیرد، نقش کتاب به منزلة برنامة آموزش بسیار مهم تلقی شده، جای تعمق، بررسی و تتبع فراوان دارد. بازنگری، تجدید نظر و اصلاح برنامه و محتوای کتابهای درسی، زمینة رشد و پیشرفت تحصیلی را فراهم میآورد. برنامه و محتوای کتاب درسی، یکی از عناصر مهم نظام آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش اساسی دارد.

از این روش برای سئو و بالا بردن رتبه وبسایت در موتورهای جستجو استفاده میشود . تحقیقات نشان می دهد که 75 درصد از افرادی که از جستجوی گوگل استفاده می کنند هرگز از صفحه اول نتایج جستجو فراتر نمی روند و بهینه سازی سایت شما برای SERP ها ضروری است. در این میان داشتن یک وب سایت حرفه ای که شما را به مشتریان خود معرفی کند بسیار لازم و ضروری است. این روش یکی از روش های تبلیغات رایگان است که علاوه بر افزایش ترافیک وب سایت ، به اعتبار سایت افزوده شده و باعث ایجاد حس اعتماد در کاربر می شود . شیوة تدوین فعال محتوا بر نقش یادگیرنده در آموزش و افزایش این نقش تأکید دارد و از وی میخواهد که در پاسخگویی به سؤالها، اطلاعات و مفروضات را تجزیه و تحلیل کند و نتایج حاصل کار خود را بیان کند و درباره سؤالایی که پاسخ آنها صریحا داده نشده است، فکرکند و جواب دهد(شعاری نژاد،1364). این پژوهش به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت معلم تهران به وسیلة موسی پور(1369) انجام شد. با توجه به اهمیت تربیت دینی در مقاطع گوناگون تحصیلی، محتوای مواد آموزش دینی لازم است متناسب با شرایط سنی و پاسخگوی نیازهای دینی دانش آموزان باشد.

اگرچه در فرهنگ ایرانی- اسلامی توجه به ارزشهای اخلاقی اهمیت زیادی دارد، با اینحال نباید فراموش کرد که اولین چیزی که رده­های سنی الف و ب به دلیل ناتوانیشان در خواندن، مورد توجه قرار می­دهند ظاهر کتاب است و توجه به مؤلفههای خلاقیت در ظاهر اثر میتواند موجب جذب کودکان به کتاب در مقایسه با دیگر رسانههای الکترونیکی و پررنگ و لعاب باشد. باید به خاطر داشت که این عناوین شامل کتابهایی است که بر اساس آمارهای رسمی، پرتیراژ گزارش شده ­اند و در دسترس پژوهشگران بودند. برخی از دروس برای دانش آموزان جالب و دوست داشتنی است و این علاقه به دروس خاص ممکن است، مسیر تحصیل و شغلی افراد را تغییر دهد. دورة ابتدایی برای دانش آموزان، مقطعی سرنوشت ساز است و شالوده شخصیتی و فکری افراد پیریزی میشود. یکی از پژوهشگران معتقد است که به رسمیت نشناختن مالکیت فکری با نشر علم منافات دارد؛ زیرا «اگر چنین محدویتی (یعنی جلوگیری از تکثیر بدون اذن صاحب اثر) نباشد و محقق و مؤلفی ملاحظه کند که اثر او که سالها برای آن زحمت کشیده به راحتی به دست کسانی چاپ و عرضه میشود و نفع قابل توجهی به دست میآورند، از تألیف و تحقیق منصرف میشود و این مانع جدی در برابر توسعه علم است.» (حکمتنیا، 1386: 372) او مینویسد: «هرگاه ولی فقیه از نظر مصلحت اجتماعی صلاح بداند که از این قبیل حقوق صیانت کند، میتواند جامعه را الزام نماید و از ولایت خود برای تثبیت آن استفاده کند.» ایشان در ادامه مینویسد: «فاذا حرّم مثلاً علیالناس أن یطبعوا تألیف شخص ما بلا اذنه صحّ للمؤلف أن یأخذ مبلغاً منالمال ممّن یرید الطبع لقاء اذنه له و لوطبع بلااذنه فرض علیه بمبدأ ولایة الفقیه دفع ثمن حقالطبع الیالمؤلف کما تفرض الضرائب علیالناس بمبدأ الولایة» (ترجمه: هرگاه ولی فقیه چاپ اثر تألیفی فردی را بدون اجازه وی ممنوع اعلام کند، مؤلف میتواند در برابر اجازهای که میدهد مبلغی را دریافت نماید و اگر بدون اجازه وی چاپ شود ولی فقیه میتواند براساس حق اعمال ولایت حقالزحمه صاحب اثر را از چاپ دریافت و به او بپردازد، همانطوری که در مورد اخذ مالیات اقدام میکند) (همانجا).