• خانه
  • وبلاگ
  • آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با وردپرس [آموزش رایگان + Pdf]

آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با وردپرس [آموزش رایگان + Pdf]

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

بدون شک استفاده از آموزشهای قدیمی که سازگار با قواعد گذشته گوگل هستند هیچ نتیجه مثبتی را برای شما به ارمغان نمیآورد و در عین حال سبب میشود تا گوگل به سایت شما بدبین شود که مشغول استفاده از تکنیکهای سئو کلاه سیاه برای کسب نتایج بهتر هستید. سئو کلاه سفید به روش های اصولی بالا آوردن وب سایت در موتورهای جستجو گفته می شود که طبق دستورالعمل ها و موازین موتورهای جستجو کار بهینه سازی سایت انجام می گردد و معمولا نتیجه گرفتن از این روش ها در بلند مدت خواهد بود اما نتایج آن دائمی خواهد بود و ریسک ندارد و دچار مجازات های موتورهای جستجو نخواهید گردید در مقابل سئو کلاه سیاه به روش های غیر اصولی بالا آوردن وب سایت در موتورهای جستجو گفته می شوند که معمولا ریسک بالایی دارند و ممکن است وب سایت را دچار مجازات های موتورهای جستجو نمایند و البته روش های کلاه سیاه معمولا سریعتر به جواب می رسند اما ممکن است در آینده وب سایت از نتایج جستجوی موتورهای جستجو حذف گردد. در این میان یکی از رشتههایی که اخیراً در نظام دانشگاهی و آموزش عالی ایران به تصویب رسیده است، رشته علمسنجی است. با وجود اینکه در کتاب دورة عمومی زبان فارسی مقدماتی به آموزش برخی کارکردها و صورت­های دستوری متناسب با آنها پرداخته شده است، لیکن در این کتاب تمامی کارکردهای مستخرج از تحلیل کتاب­های زبان انگلیسی ویژة سطح مقدماتی، منعکس نشده است.

همان­طور که در ادامه این آموزش بهطور کامل به آن پرداخته خواهد شد، تا زمانی که مخاطبان خود را درک نکنید، نمیتوانید شروع به تولید کنید. نیز، یک جستجوی ذهنی با افکار خلاقانه است تا پاسخهای منحصر به فرد، چندگانه و متعدد را برای سؤالات در نظر گرفته و به دنبال تمام راهحلهای ممکن برای یک مسئله است و از این جهت این تفکر در فرایند آفرینندگی و یا خلاقیت نقش اساسی ایفا می­کند. گسترش روزافزون فناوری­های مربوط به ارتباطات الکترونیکی همچون شبکه­های ماهواره­ای و اینترنتی و تأثیر آن روی بسیاری از شئون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، جامعه را دستخوش چنان تغییرات اساسی کرده است که برخی صاحبنظران شبکه­های اجتماعی مجازی را بُعد جدید قدرت در سدة 21 دانسته­اند. پیشینه و اهداف: استفاده از فناوری­های نوین ارتباطی به ­ویژه شبکه­های اجتماعی در دهه­های اخیر، ما را وارد عصر و جامعه تازه­ای کرده است؛ جامعه­ای که دانیل بل، آن را جامعه فرا صنعتی، تادا اومسو، آن را جامعه شبکه­ای و منوال کاستل، آن را جامعه اطلاعـاتی نامیده­اند. حالا دیگر اغلب کسبوکارها در تلاش هستند تا فرآیند تولید محتوا را جدیتر دنبال کنند و بتوانند از طریق تولید محتوای تخصصی و استاندارد، برند خود را توسعه دهند.

خب حالا سوال پیش میآید که ما تازه کسب و کار خود را شروع کردهایم و بهمرحلهای نرسیدهایم که سایر سایتها بهما لینک دهند. امروزه هر کمپانی حداقل دو یا تعداد بیشتری سایت را مدیریت می کند که برای معرفی آن و درخواست بک لینک به وب سایت های جاافتاده تر و معتبرتری درخواست می دهد. در واقع، در چنین شرایطی کشور به جایگاهی رسیده است که میتواند با پشتوانه دستاوردهای این تلاش بیست ساله حرکت به سوی نقشآفرینی در روند علم و فناوری جهان را آغاز کند (مخبردزفولی، 1390: 16). در همین راستا میتوان چنین اظهار کرد که توجه به سیاستگذاری آموزش در جهت تحقق سند چشمانداز بیستساله دارای اهمیت بسیار دارد؛ زیرا کشور هماکنون در حال ایجاد تحول در ساختارهای مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری خود متناسب با نقشه جامع علمی کشور است. در حال حاضر آموزش عروض در مراکز رسمی به ­دلیل روی­ آوردن عروضیان قدیم به مقولة زحاف و طبقهبندیهای اوزان شعر فارسی، کاربران را با قواعد دشوار و پیچیدۀ نامشناسی بحور روبه رو کرده است؛ تاجایی­ که برخی از عروضیان جدید وجود زحافات را غیرضروری دانسته و آن را به کلی از روند آموزش حذف کرده­ اند.

راهکار ارائه­ شده در این پژوهشِ بینارشتهای، تولید محتوای آموزشی موسیقایی و بهکارگیری آن، به منظور تسریع و تسهیل و همچنین بهیادسپاری بلندمدت اوزان شعر فارسی است. بر اساس این الگو محتوای درس در قالب داستان گنجانده میشود و در طول داستان به منظور بهرهگیری از حواس مختلف شنیداری، دیداری، لمسی-حرکتی و تولید هیجانات ناشی از بهره گیری از این حواس از لوح فشرده و نرمافزارهای صوتی، تصاویری مرتبط با موضوع، فعالیتهای عملی استفاده میشوده نظر میرسد با استفاده از الگوی روایتمحور هَیَجامَدی در بازنگری کتابهای تاریخ زبان فارسی بتوان به دانشجویان در یادگیری و یادسپاری مطالب تاریخ زبان فارسی کمک کرد. ازاینرو، برای پوشش این نیاز و افزایش هیجانات مثبت دانشجویان میتوان از الگوی هَیَجامَد در کنار روایت در طراحی کتابهای درسی استفاده کرد. یکی از نکتههای مهمی که باید در تهیه و تدوین کتابهای درسی به آن توجه شود، درنظر گرفتن ویژگیها و نیازهای دانشجویان است که از جملۀ این ویژگیها توجه به تمایلات عاطفی آنان میباشد.