• خانه
  • وبلاگ
  • آموزش سئو از صفر تا صد رایگان (مقدماتی تا پیشرفته) – SEOEDU

آموزش سئو از صفر تا صد رایگان (مقدماتی تا پیشرفته) – SEOEDU

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ

اما اگر شما جزء آن دسته از افراد هستید که می خواهید دائما این رتبه خود را چک کنید می توانید افزونه کروم Alexa Traffic یا SEOQuake (که اطلاعات سئو بیشتری در اختیار شما قرارمی دهد) را نصب کنید تا بتوانید خیلی سریع رتبه خود را چک کنید. برای اینکه از این پستهای مهمان میزبانی کنید، لازم نیست تا بک لینک تولید کنید بلکه قرار دادن وبلاگهای مرتبط با سایت و همچنین انجمنهای گفتگوی مناسب با حوزه فعالیت شما بهترین کمک است. شما می توانید به کمک آن ها به راحتی وب سایت خود را راه اندازی کرده و بدون هیچ گونه هزینه ای از امکانات آن ها بهره ببرید. آنها هنگامی که استاد از راهکارهایی مانند همراه کردن سخنرانی با کار پژوهشی یا نوشتن مقاله توسط دانشجو برای آموزش سواد اطلاعاتی استفاده می نماید، به اطلاعاتی که به آسانی در دسترس آنهاست، اکتفا کرده، تنها از تعداد محدودی از منابع که استاد معرفی میکند، استفاده مینمایند.

این کار شبیه بهره جستن از زبان محاوره ای در نوشتن متن است. از جمله راههای آموزش مهارت های یادگیری چگونه یاد گرفتن و سواد اطلاعاتی، آموزش آنها به صورت واحدهایی جداگانه با استفاده از شیوههایی مانند افزودن دروس اضافی و انتخابی به کل برنامه درسی رسمی، با اهدافی مانند سازگاری با متون خودآموز، کار روی پروژه و نوشتن پایاننامه است. با مطالعه نوآوریهای اجرا شده در این زمینه، وان درزی (2006)، کانن و نیوبل (1385: 29)، کناپر و کروپلی (2000) و کندی و همکاران (1994)، راوسون (2000) و یونسکو (1388) تأکید نمودهاند مؤثرترین راه آن است که در اهداف برنامه درسی، تعهد نسبت به کمک به دانشجویان برای یادگیری چگونه یاد گرفتن و آموختن سواد اطلاعاتی ذکر شود و محتوای برنامه شامل دو بخش باشد: مجموعهای از ساختار دانشی که به دلیل داشتن ارزش ذاتی و آنکه پایهای برای کسب دانش جدید فراهم میکند، تعیین شده است و مجموعهای از مهارت های یادشده که باید در محتوا گنجانده شود. تهیه و ارائه چنین محتوایی، مستلزم تغییر نگرش اعضای هیأت علمی، دانشجویان و سایر افراد مؤثر در اجرای برنامه درسی و همکاری آنها در فراهم کردن بستری مناسب برای یادگیری این مهارتهاست. این تلفیق، با اضافه کردن تعدادی موضوع درسی یا قرار دادن نام کشور درون محتوای دروس موجود به دست نمیآید، بلکه عضو هیأت علمی باید مطالبی را به آنان بیاموزد که آنها احساس کنند دانش کافی درباره دلایل اعتقادی و عملی فعالیتهای مردم کشور خود به دست آوردهاند.

در نتیجه، میان آنچه درباره یک موضوع به عنوان دانش تخصصی ارائه میشود و تجربهای که در دوره رسمی فراهم میگردد و سوادی که دانشجو از طریق تجربههای زندگی روزمره و محل کار کسب میکند، فاصله زیادی وجود دارد. بنابراین، استاد از یک سو، با اجبار برای دستیابی به هدفهای از قبل تعیین شده و از سوی دیگر، فراهم کردن فرصت برای توسعه و حمایت از استقلال و تفاوت های فردی یادگیرندگان روبهروست. تاکنون این ضرورت به ندرت مورد توجه قرار گرفته و همان طور که جاک ویسین و کارنو سکات (2004) نوشتهاند، هدف اصلی محتوا، کسب رویکرد شناختی به رشته علمی و تفکر درباره آن بوده است و اهداف دیگر مثل کسب توانایی برقراری ارتباط نزدیک با دیگران کمتر مد نظر بوده است (ص 24) و به مواردی مثل تقاضاهای جامعه جهانی پرداخته نشده است، در حالی که فراموش کردن این هدف، به تربیت دانش آموختهای منجر میشود که مسؤولیت خود در استفاده مفید از دانش را فراموش کرده است.

با باز کردن فایل mysite/settings.py، ملاحظه میشود که یک ماژول پایتون عادی با متغیرهای سطح-ماژول (Module-Level)، تنظیمات جنگو را ارائه میدهد. در این رویکرد به برنامه درسی، بر تئوریهای اجتماعی یادگیری تأکید میشود. در نظام آموزش دانشگاهی، اغلب تصمیمگیری نهایی به عهده استاد گذاشته میشود ولی وجود برخی از عوامل مانند عدم باور و تمایل اعضای هیأت علمی، عدم آگاهی لازم از برنامهریزی درسی، عدم تشکلهای علمی و حرفهای، ضعف در شایستگی های تخصصی و ضعف در اعتماد به نفس مانع انجام این کار میشود (مهرمحمدی، 1382: 267). علاوه بر این، مسؤولان از طریق اعمال سیاستهای ارزیابی کیفیت تدریس براساس معیارهای تدریس اثربخش و تدوین مطالب استاندارد شده برای محتوا، استاد را کنترل میکنند. 3-تناسب محتوا با هدف پرورش یادگیرنده مادامالعمر: یکی از ملاحظات اساسی برنامهریزی درسی، ایجاد ارتباط منطقی و صحیح بین اهداف، محتوای درس و حتی روش یاددهی- یادگیری و ارزیابی یادگیری دانشجویان است (سیلور و همکاران، 1377: 432؛ کانن و نیوبل، 1385: 163). از این رو، در برنامه درسی با رویکرد یادگیری مادام العمر، محتوا باید زمینه لازم را برای پرورش شایستگی های یادگیری مادام العمر در دانشجویان فراهم سازد. 6-استفاده از سایر منابع یادگیری در کنار کتاب درسی: در طراحی برنامه درسی، یکی از انتخابهای مهم تصمیمگیری درباره منبع یا مواد یادگیری است که از طریق آن، محتوا در اختیار یادگیرنده قرار میگیرد.